Personvernregler for Prospect.no:

Innledning:

Velkommen til Prospect AS. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder og brukere. Denne personvernspolicyen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter personopplysninger i forbindelse med våre tjenester og vår nettside.

 

Informasjon vi samler inn:

Vi samler inn informasjon som hjelper oss å tilby våre tjenester effektivt og å forbedre brukeropplevelsen. Dette inkluderer: 
Kontaktinformasjon: Navn, e-post, telefon 
Transaksjonsdata: Informasjon om kjøp, forespørsler og kontrakter. 
Tekniske data: Loggdata, IP-adresse, nettlesertype, besøkstidspunkt.

Hvordan vi bruker informasjonen:

Informasjonen vi samler inn brukes for å: 
Administrere kontoer og prosessere transaksjoner. 
Kommunisere med deg om din konto eller transaksjoner. 
Forbedre våre tjenester og tilpasse brukeropplevelsen. 
Overholde juridiske krav og forsvare våre rettigheter.

Deling av informasjon:

Vi kan dele din informasjon med: 
Tjenesteleverandører som bistår oss med drift av vår virksomhet. 
Juridiske og regulatoriske myndigheter, når det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning. 
Tredjeparter i tilfelle av selskapsoverdragelser eller fusjoner. 

Sikkerhet:

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og iverksetter passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dem mot uautorisert tilgang og misbruk. 
 

Dine rettigheter:

Som bruker har du rett til å: 
Be om tilgang til og korrigering av personopplysningene dine. 
Be om begrensning av bruk og sletting av personopplysningene dine. 
Motsette deg behandling av dine personopplysninger. 
For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt oss på [post@prospect.no]. 

Endringer i personvernspolicyen:

Vi kan oppdatere denne personvernspolicyen fra tid til annen. Vi vil informere deg om eventuelle vesentlige endringer ved å oppdatere datoen øverst i denne policyen og, om nødvendig, ved å sende en tydelig melding på våre nettsider eller via e-post. 

Kontakt oss:

Hvis du har spørsmål om denne personvernspolicyen, vennligst kontakt oss på [post@prospect.no].